Inżynierowie

Przeglądy instalacji gazowych w Pile oraz testy skuteczności działania systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych na terenie całego kraju wykonują:

inż. Stefan Marcinowski

Absolwent Akademii Technologiczno-Rolniczej w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Sanitarna.

Absolwent Technikum Elektrycznego w Gdańsku wydział Trakcji Elektrycznej.

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności instalacje sanitarne bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności instalacje elektryczne w zakresie ograniczonym.

Wieloletni, aktualny członek WOIIB (Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

Prywatnie uwielbia podróże po całym Świecie.  Ponadto jest wyjątkowym kibicem sportowym uzależnionym od oglądania każdego rodzaju sportu.

inż. Andrzej Marcinowski

Absolwent Akademii Technologiczno-Rolniczej w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Sanitarna.

Absolwent Technikum Budowlanego w Pile

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych dla: urządzeń, instalacji i sieci gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa.

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych dla: Kotły wodne niskotemperaturowe na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, Urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50kW.

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych dla: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

7.6.2023 Odbył szkolenie z systemów detekcji gazów w obiektach przemysłowych w Firmie GAZEX.

13.6.2023 Odbył szkolenie z systemów detekcji gazów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w Firmie GAZEX.

13.9.2023 Odbył szkolenie z Systemów detekcji gazów w obiektach przemysłowych w Firmie GAZEX.

14.9.2023 Odbył szkolenie CSDG Cyfrowy System Detekcji Gazu – warsztaty z zakresu projektowania, montażu, uruchomienia i konserwacji.

Prywatnie uzależniony od rockowej muzyki lat 80. Fan Zespołów Queen, Perfect i Dżem, za Którymi podróżuje po całej Polsce i Europie. Ponadto jest nałogowym szachistą.

mgr inż. Krzysztof Tymper

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia podyplomowe w szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie o tematyce Inżynieria Pożarowa Budynków.

Absolwent Technikum Budowlanego w Pile.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz świadectwa kwalifikacyjne do dozoru prac w zakresie instalacji gazowych, CO, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektoenergetycznych,

12.9.2023 Odbył szkolenie z systemów detekcji gazów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w Firmie GAZEX.

13.9.2023 Odbył szkolenie z Systemów detekcji gazów w obiektach przemysłowych w Firmie GAZEX.

Wieloletni, aktualny członek WOIIB (Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

Prywatnie uzależniony od ciągłego poszerzania wiedzy technicznej oraz sportu.