Oferta

Przeglądy szczelności instalacji gazowych Piła

1. Przeprowadzanie okresowych (raz w roku) przeglądów szczelności wewnętrznych instalacji gazowych.

Oferta jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych lub podobnych Podmiotów zarządzających większą ilością lokali i do Podmiotów Indywidualnych czyli Właścicieli pojedynczych lokali (np. restauracji).

– Zakres usług dla Wspólnot mieszkaniowych, Zarządców lokali mieszkaniowych/handlowych, Administracji lokali mieszkalnych/handlowych, wszelkich innych Podmiotów odpowiedzialnych za mieszkalna lub lokale, w których jest używany gaz przez Mieszkańców lub Najemców obejmuje: przegląd szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach/lokalach oraz przegląd szczelności urządzeń gazowych zamontowanych w tych mieszkaniach/lokalach, przegląd instalacji gazowej w częściach wspólnych (skrzynka zaworu/zasuwy głównej na elewacji budynku, poziomy w piwnicach, zawory na zasilaniu pionów, korki odwadniające na zakończeniach dolnych pionów, klatki schodowe, gdzie znajdują się zawory gazowe i gazomierze w podejściach do mieszkań). Kontrola może dotyczyć przeglądu instalacji gazowej i urządzeń gazowych zasilanych metanem (CH4) z miejskiej sieci gazowej jak i przeglądu instalacji i urządzeń gazowych zasilanych gazem z butli czyli zasilanych mieszaniną propanu i butanu (C3H8+C4H10). Rodzaj gazu używanego w lokalach nie zmienia nic w kwestii obowiązku przeprowadzenia okresowego przeglądu gazowego przez Zarządzającego obiektem. W czasie przeprowadzania przeglądu zwracamy szczególną uwagę na wentylacje, która powinna mieć możliwość swobodnego ciągłego działania ponieważ stanowi najważniejszy element bezpieczeństwa Użytkowników. Zwracanie szczególnej uwagi na kratki wentylacyjne, przewody spalinowe i kratki nawiewne jest jednym z najważniejszych zadań jakie wykonujemy w czasie naszej pracy ponieważ brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewno-spalinowej może doprowadzić do tragedii ponieważ urządzenia gazowe potrafią (niestety) funkcjonować w środowisku z ograniczonym dostępem do tlenu w wyniku czego w czasie procesu spalania gazu dochodzi do wytworzenia się spalin, w których znajduje się tlenek węgla czyli czad (CO), który jest śmiertelnie niebezpieczny. Ponadto z każdego przeglądu gazowego sporządzamy “protokół rocznego przeglądu technicznego instalacji gazowej” wraz ze szczegółowym podsumowaniem kontroli gazowej i wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

– Zakres usług dla Właścicieli indywidualnych (prywatnych) lokali mieszkaniowych, Właścicieli prywatnych domów, Właścicieli budynków, w których jest zainstalowana instalacja gazowa, Właścicieli Firm (np. restauracji) obejmuje: przegląd instalacji gazowej w całym budynku i urządzeń gazowych zainstalowanych pod danym adresem zgodny ze zleceniem Zamawiającego. W czasie przeprowadzania przeglądu zwracamy szczególną uwagę na wentylacje, która powinna mieć możliwość swobodnego ciągłego działania ponieważ stanowi najważniejszy element bezpieczeństwa Użytkowników. Zwracanie szczególnej uwagi na kratki wentylacyjne, przewody spalinowe i kratki nawiewne jest jednym z najważniejszych zadań jakie wykonujemy w czasie naszej pracy ponieważ brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewno-spalinowej może doprowadzić do tragedii ponieważ urządzenia gazowe potrafią (niestety) funkcjonować w środowisku z ograniczonym dostępem do tlenu w wyniku czego w czasie procesu spalania gazu dochodzi do wytworzenia się spalin, w których znajduje się tlenek węgla czyli czad (CO), który jest śmiertelnie niebezpieczny. Ponadto z każdego przeglądu gazowego sporządzamy “protokół rocznego przeglądu technicznego instalacji gazowej” wraz ze szczegółowym podsumowaniem kontroli gazowej i wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

2. Przeprowadzanie przeglądów gazowych w restauracjach, hotelach i innych miejscach, w których są świadczone usługi dla ludności.

Duża część naszej pracy to świadczenie usług przeglądów gazowych dla firm z branży HoReCa czyli z sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego. W regionie Północnej Wielkopolski regularnie przeprowadzamy przeglądy instalacji gazowych w bardzo wielu restauracjach i hotelach. Obowiązkiem każdego Właściciela restauracji jest posiadanie aktualnego badania szczelności instalacji i urządzeń gazowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków bez względu na rodzaj gazu jaki jest do tego wykorzystywany. Innymi słowy jeżeli restauracja czy bar wykorzystują do przygotowywania posiłków gaz z butli to także mają obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej. W wielu przypadkach inicjatorem przeglądu instalacji gazowej w restauracji czy hotelu jest Firma Ubezpieczeniowa, która wymaga w celu zawarcia Polisy Ubezpieczeniowej przedstawienia aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym przeglądzie gazowym. Znamy wiele przypadków, w których Właściciel obiektu (restauracja, hotel, firma) nie posiadał aktualnego przeglądu instalacji gazowej i niestety w tym obiekcie doszło np. do pożaru. Potem gdy dany Właściciel chciał skorzystać z Polisy Ubezpieczeniowej Swojej spalonej nieruchomości dochodziło do bardzo niemiłych dla Niego sytuacji gdy Firma Ubezpieczeniowa odmawiała wypłaty odszkodowania ze względu na rażące zaniedbanie spowodowane brakiem aktualnego badania instalacji gazowej. Nie chcemy Państwa zachęcać przez straszenie do skorzystania z naszych usług, ale po prostu warto mieć aktualny przegląd instalacji gazowej w Swojej restauracji czy Swoim hotelu. Przegląd instalacji gazowej w restauracji skutkuje wejściem w posiadanie wiedzy o aktualnym stanie instalacji gazowej oraz wejściem w posiadanie protokołu z przeglądu, który dopuszcza jeżeli jest wszystko dobrze instalacje i urządzenia do dalszej eksploatacji na okres kolejnego roku. Koszt przeglądu instalacji gazowej w restauracji jest zależny od wielkości restauracji pod względem ilości zainstalowanych urządzeń gazowych, ale często jest porównywalny z kosztem przeglądu samochodu. Państwo sami zatem niech zdecydują czy warto zrobić przegląd instalacji gazowej w restauracji czy hotelu.