Usługi

Nie tylko przeglądy gazowe... nie tylko przeglądy GAZEX... zobacz jakie jeszcze inne usługi oferujemy...

 1. Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów szczelności i stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach na terenie Piły i wszystkich miast ościennych.
 2. Przeprowadzanie przeglądów gazowych w restauracjach, hotelach i innych miejscach, w których są świadczone usługi dla ludności.
 3. Przeprowadzanie testowych badań skuteczności działania systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych Firmy GAZEX.
 4. Projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz systemów detekcji gazów we wszelkich obiektach budowlanych na bazie podzespołów Firmy GAZEX.
 5. Wykonawstwo instalacji systemów detekcji gazów we wszelkich obiektach budowlanych na bazie podzespołów Firmy GAZEX.
 6. Analiza prawidłowości wykonania i rozmieszczenia detektorów systemów detekcji gazów we wszelkich obiektach budowlanych.
 7. Przeprowadzanie przeglądów i serwisów klimatyzacji.
 8. Przeprowadzanie przeglądów gazowych w nieruchomościach zasilanych z przydomowego zbiornika gazu LPG.
 9. Projektowanie wewnętrznych instalacji gazowych.
 10. Odbiory nowych instalacji gazowych z przeprowadzeniem ciśnieniowej próby szczelności w nowo wybudowanych budynkach.
 11. Odbiory remontów instalacji gazowych z przeprowadzeniem ciśnieniowej próby szczelności w istniejących budynkach.
 12. Przeprowadzanie ciśnieniowych prób szczelności istniejących instalacji gazowych.
 13. Wykonywanie nowych instalacji gazowych.
 14. Remonty starych instalacji gazowych.
 15. Kosztorysy wykonania nowych instalacji gazowych.
 16. Kosztorysy remontu starych instalacji gazowych.
 17. Doradztwo w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji gazowych.
 18. Nadzorowanie wykonawstwa nowych instalacji gazowych.
 19. Nadzorowanie remontów starych instalacji gazowych.
 20. Ekspertyzy stanu technicznego instalacji gazowych.
 21. Podłączanie urządzeń gazowych wraz z podbiciem gwarancji.
 22. Odbiory podłączonych urządzeń gazowych wraz z podbiciem gwarancji.
 23. Wykonywanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji gazowych.
 24. Wymiana skrzynek i szafek na zawory, zasuwy lub gazomierze.
 25. Serwis i przeglądy wszelkich urządzeń gazowych firmy Buderus.
 26. Pomiary stężenia i obecności innych gazów.
 27. Pomiary stężenia gazów rzadkich dla przemysłu.
 28. Weryfikację emisji amoniaku i gazów cieplarnianych w rolniczej produkcji zwierzęcej.
 29. Ekspertyzy i analizy emisji dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) na potrzeby otrzymania dotacji na inwestycje w nowoczesne gospodarstwa rolne.