Usługi

Nie tylko przeglądy gazowe... zobacz jakie jeszcze inne usługi oferujemy...

 1. Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów szczelności i stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach.
 2. Projektowanie wewnętrznych instalacji gazowych.
 3. Odbiory nowych instalacji gazowych z przeprowadzeniem ciśnieniowej próby szczelności w nowo wybudowanych budynkach.
 4. Odbiory remontów instalacji gazowych z przeprowadzeniem ciśnieniowej próby szczelności w istniejących budynkach.
 5. Wykonywanie nowych instalacji gazowych.
 6. Remonty starych instalacji gazowych.
 7. Kosztorysy wykonania nowych instalacji gazowych.
 8. Kosztorysy remontu starych instalacji gazowych.
 9. Doradztwo w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji gazowych.
 10. Nadzorowanie wykonawstwa nowych instalacji gazowych.
 11. Nadzorowanie remontów starych instalacji gazowych.
 12. Ekspertyzy stanu technicznego instalacji gazowych.
 13. Podłączanie urządzeń gazowych wraz z podbiciem gwarancji.
 14. Odbiory podłączonych urządzeń gazowych wraz z podbiciem gwarancji.
 15. Wykonywanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji gazowych.
 16. Wymiana skrzynek i szafek na zawory, zasuwy lub gazomierze.
 17. Pomiary stężenia i obecności innych gazów.
 18. Pomiary stężenia gazów rzadkich dla przemysłu.
 19. Weryfikację emisji amoniaku i gazów cieplarnianych w rolniczej produkcji zwierzęcej.
 20. Ekspertyzy i analizy emisji dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) na potrzeby otrzymania dotacji na inwestycje w nowoczesne gospodarstwa rolne.