Nasz sprzęt

Wszystkie przeglądy instalacji gazowych przeprowadzamy przy użyciu najlepszego na Świecie sprzętu Firmy Sewerin.

Profesjonalny sprzęt to klucz do naszej skuteczności i dokładności w wykrywaniu nieszczelności gazowych i w badaniu składu powietrza w pomieszczeniach, w których są używane urządzenia gazowe. Jesteśmy Firmą, która do swojej pracy podchodzi bezkompromisowo dlatego używamy do przeprowadzania przeglądów instalacji gazowych najlepszego, najdroższego i najwyższej jakości sprzętu. Jesteśmy zdeterminowani w poszukiwaniu nieszczelności gazowych dlatego w przeglądach gazowych pomaga nam sprzęt Firmy Sewerin. Firma Sewerin to Światowy Lider w produkcji sprzętu do wykrywania nieszczelności gazowych. Ponad 95-letnie doświadczenie Firmy Sewerin w produkowaniu urządzeń do wyszukiwania nieszczelności gazowych pozwoliło stworzyć nowatorskie urządzenia, które są najlepsze na Świecie.

Przyrządy do pomiaru stężania gazu można podzielić na 3 grupy: detektory gazu, eksplozymetry i metanomierze. Kryterium podziału urządzeń na 3 grupy dotyczy skali stężenia gazu jaką mamy zbadać oraz miejsca użycia danego przyrządu.

1. Detektory gazu działają miejscowo-punktowo poprzez przyłożenie głowicy czujnika do interesującego nas miejsca, które chcemy przebadać. Detektory gazu działają w jednostce PPM ( 1 PPM to 1/10000 1% objętości gazu wokół czujnika przyrządu) i wykrywają nawet najmniejsze ślady gazu w powietrzu przy głowicy czujnika detektora. Detektory gazu działają zazwyczaj w skali od 1PPM do 22000PPM czyli od 0.0001% objętości do 2,2% objętości gazu w powietrzu przy głowicy czujnika. Detektorów gazu używamy w taki sposób, że przykładamy głowice czujnika do np. połączenia gwintowanego na instalacji gazowej i obserwujemy czy na wyświetlaczu przyrząd sygnalizuje obecność gazu. Jeżeli przyrząd nie sygnalizuje żadnych zmian w wyniku i wynik pozostaje na poziomie “zero” połączenie gwintowe traktujemy jako szczelne, oczywiście jeżeli przyrząd sygnalizuje dynamiczny wzrost stężenia gazu w głowicy czujnika sprawdzane połączenie traktujemy jako te na, którym występuje nieszczelność. 

2. Eksplozymetry gazu działają badając skład powietrza i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o tym czy w objętości powietrza danego pomieszczenia znajduje się metan (CH4). Eksplozymetry to urządzenia, które mierzą zawartość metanu (CH4) w powietrzu pomieszczeń w skali % (procent objętości) i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o % stężeniu metanu (CH4) w powietrzu pomieszczenia, w którym się znajduje. Eksplozymetry są stworzone do mierzenia zagrożenia wybuchowego. Metan (CH4) z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową jeżeli zawartość metanu w tej mieszaninie przekracza 4.4%. Eksplozymetry są to urządzenia, które mierzą parametr powietrza zwany DGW (dolna granica wybuchowości) i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o obecności metanu (CH4) już w połowie dolnej granicy wybuchowości czyli na poziomie 2.2% objętości powietrza w pomieszczeniu, w którym przeprowadzane jest badanie. Każdy wynik na urządzeniu pomiarowym równy i powyżej 4.4% jest informacją o śmiertelnym niebezpieczeństwie dla Osoby przeprowadzającej badanie oraz dla wszystkich Osób w pomieszczeniu i całym budynku. Jeżeli stężenie metanu (CH4) w powietrzu przekracza DGW (dolna granica wybuchowości) oznacza to, że mieszanina metanu (CH4) z powietrzem, w której znajduje się urządzenie wraz z Osobą przeprowadzającą kontrolę jest wybuchowa!!!   

3. Metanomierze to urządzenia badające stopień zagazowania zamkniętych przestrzeni (z reguły rurociągów). Metanomierze to urządzenia, które mierzą zawartość metanu (CH4) w skali % (procent objętości) i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o % stężeniu metanu (CH4). Używane są w czasie np. zagazowywania rurociągów i informują o tym, że w rurociągu nie ma już powietrza. Metanomierze w odróżnieniu do eksplozymetrów podają wysokie wyniki stężenia metanu (90-100%), gdy eksplozymetry są skonstruowane do podawania niskich wyników z nastawieniem na kluczową dla bezpieczeństwa granicę 4.4% czyli DGW (dolna granica wybuchowości).