FAQ, Przepisy prawne i wiedza ogólna

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o aktualnym stanie prawnym w Polsce oraz kompendium wiedzy ogólnej o instalacjach gazowych oraz o obowiązkach Użytkowników i Administratorów. Ponadto znajdą tu Państwo ciekawe zestawienie najważniejszych wiadomości w postaci (FAQ) czyli zbioru najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

FAQ:

1. Czy właściciel domku jednorodzinnego powinien przeprowadzać coroczny przegląd instalacji gazowej w Swoim Domu?

Tak, powinien. Obowiązek ten nakładają na Niego przepisy prawa budowlanego. Ponadto przeprowadzenie corocznego przeglądu instalacji gazowej udowadnia, że Właściciel budynku dba odpowiednio o stan techniczny własnego Domu. Znamy przypadki gdy w sytuacji nadzwyczajnej, dramatycznej i pechowej dla Właściciela Domu Firmy Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z powodu rażącego zaniedbania spowodowanego brakiem dochowania leżącego na Właścicielu budynku obowiązku przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów w tym o obowiązku przeprowadzenia corocznego przeglądu instalacji gazowej. Innymi słowy jeżeli w budynku np. wybuchnie pożar Firma Ubezpieczeniowa przed wypłaceniem odszkodowania często wymaga przedstawienia aktualnych protokołów z przeprowadzenia wymaganych przepisami przeglądów w tym z przeprowadzenia corocznego przeglądu instalacji gazowej. Jeżeli Właściciel budynku, który uległ nieszczęśliwemu dowolnemu zdarzeniu losowemu (pożar, wybuch, zawalenie, zalanie, zerwanie dachu) nie posiada aktualnych obowiązkowych przeglądów, zdarza się, że Firmy Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań. Znane są nam także przypadki bardzo tragiczne i dramatyczne, w których w czasie nieszczęśliwego zdarzenia ucierpieli Ludzie i wtedy o aktualne wymagane przeglądy Właściciela budynku jeżeli przeżył pyta Prokurator.

2. Jakie obowiązkowe przeglądy musi dokonać każdy właściciel budynku w tym, każdy właściciel domku jednorodzinnego?

Każdy właściciel jakiegokolwiek budynku musi dokonać następujące przeglądy:

1. Przegląd instalacji gazowej przynajmniej raz na rok.

2. Przeglądy przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przynajmniej raz w roku.

3. Przeglądy dachów, elewacji, rynien, rur spustowych i innych elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne przynajmniej raz na rok (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i letniskowych).

4. Przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej raz na pięć lat.

3. Dlaczego sprawnie działająca wentylacja nawiewno-wywiewna i dobrze działająca instalacja kominowa odprowadzająca przewodami spalinowymi spaliny z procesu spalania gazu w urządzeniach jest tak bardzo ważna, aby używanie gazu było bezpieczne?

Niestety gaz (metan CH4) potrafi spalać się w warunkach niedostatecznego dostępu do tlenu. W  środowisku z ograniczoną ilością tlenu urządzenia gazowe potrafią spalać gaz niestety w wyniku takiego spalania powstają bardzo niebezpieczne spaliny, w składzie których znajduje się śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka tlenek węgla (CO) czyli czad. Aby proces spalania gazu w urządzeniach gazowych przebiegał prawidłowo, a co najważniejsze bezpiecznie urządzenia gazowe muszą mieć stały dostęp do odpowiedniej ilości powietrza i tlenu. Taki stały dostęp do odpowiedniej ilości tlenu zapewnia sprawnie działająca instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna i instalacja kominowa odprowadzająca spaliny. W każdym miejscu gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe muszą znajdować się trzy najważniejsze instalacje czyli wentylacja, nawiew i kominowa instalacja odprowadzenia spalin, a w szczególności jest to ważne w pomieszczeniach łazienek gdyż często mają one małą kubaturę i znajduje się w nich piec gazowy (minimum jakie musi mieć łazienka aby mógł w niej być zamontowany piec gazowy to 8m3).

Jak to działa, aby było bezpiecznie i prawidłowo? Instalacja kominowa czyli spalinowa odprowadza spaliny, czyli gazy które powstają w procesie spalania gazu na zewnątrz. Wentylacja odprowadza wszelkie gazy, które znajdują się w pomieszczeniu, w którym jest urządzenie gazowe na zewnątrz. Wentylacja jeżeli wszystko działa dobrze odprowadza z pomieszczenia np. łazienki wilgotne ale czyste powietrze na zewnątrz, jeżeli urządzenie gazowe nie działa dobrze i część spalin pozostaje w łazience zadaniem wentylacji jest usunięcie tych spalin z pomieszczenia łazienki na zewnątrz. Najważniejszą z tych wszystkich instalacji jest instalacja nawiewna, która doprowadza nowe czyste powietrze do np. łazienki przez kratkę zamontowaną w drzwiach od łazienki. Przez tą kratkę w procesie ciągłym nawiewa się do łazienki czyste powietrze z tlenem, z którego korzysta urządzenie gazowe (np. piec jedno lub dwufunkcyjny), ponadto kratka nawiewna wymusza w łazience obieg powietrza przez kratkę wywiewną (wentylacyjną) dzięki czemu w łazience mamy ciągły proces grawitacyjnej cyrkulacji powietrza przez kratkę nawiewną i wywiewną.

Wg Wikipedii pod hasłem “Zatrucie tlenkiem węgla” można przeczytać że: zatrucie tlenkiem węgla jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć na Świecie, ponadto, że w okresie od września 2012 do marca 2013 w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zginęło w Polsce 91 Osób co daje średnią 1 Osoby na 2 dni (sezon grzewczy)…

4. Ciśnieniowa próba szczelności.

 1. Ciśnieniową próbę szczelności wykonujemy w przypadku:
  1. Wykonania nowej instalacji gazowej (w tym przypadku wykonujemy główną próbę szczelności z reguły dla całego obiektu).
  2. Wykonania przebudowy lub remontu istniejącej instalacji gazowej (w tym wypadku wykonujemy główną lub podstawową próbę szczelności).
  3. Wyłączenia istniejącej instalacji z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy (180dni), (w tym wypadku wykonujemy podstawową próbę szczelności z reguły dla pojedynczego mieszkania czy lokalu).
  W każdym z powyższych przypadków należy przed przekazaniem instalacji do użytkowania przeprowadzić próbę szczelności (główną lub podstawową).
 2. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji za gazomierzem z pominięciem gazomierza. Główna próba szczelności z reguły dotyczy całego obiektu, czyli np. całej instalacji w budynku mieszkalnym z pionami i poziomami wraz z wszystkimi instalacjami w mieszkaniach.
 3. Główną lub podstawową próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego czyli do wykonania instalacji gazowej nie wolno używać rur i złączek ocynkowanych, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.
 4. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej lub podstawowej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0.6 i posiadać aktualne świadectwo legalizacji.
 5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
  1. 0-0,06MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0.05MPa.
  2. 0-0.16MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1MPa.
 6. Ciśnienia jakimi wykonujemy próby:
  1. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej lub podstawowej próby szczelności powinno wynosi 0,05MPa.
  2. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1MPa dla próby głównej lub podstawowej.
 7. Wynik głównej lub podstawowej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.
 8. Z przeprowadzenia głównej lub podstawowej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela lokalu/obiektu/budynku oraz przez inżyniera wykonującego próbę.
 9. Firma Marpol dysponuje dwoma wymaganymi przepisami prawa wysokiej jakości manometrami w klasie 0.6 jednym z zakresem 0-0.6MPa i drugim 0-0.16MPa do wykonywania głównych lub podstawowych ciśnieniowych prób szczelność. Zdjęcia manometrów i przyrządów do przeprowadzania ciśnieniowych prób szczelności znajdziecie w zakładce “nasz sprzęt”.

 

Wiedza ogólna i aktualny stan prawny w Polsce:

1. Prawo budowlane w zakresie przepisów o obowiązku przeprowadzania okresowych (corocznych) przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych.

2. Rodzaje przyrządów stosowanych w pomiarach szczelności instalacji gazowych i w pomiarach sprawdzających obecność metanu (CH4) w pomieszczeniach.