Usuwanie usterek

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o zakresie prac naprawczych jakie oferujemy po dokonanym przeglądzie instalacji gazowych w czasie, którego stwierdziliśmy nieszczelności czy nieprawidłowości.

Oferujemy wykonanie usług polegających na usuwaniu wykrytych nieszczelności. Usuwanie nieszczelności zawsze polega na rozkręceniu starej instalacji gazowej i skręceniu jej na nowo lub na wymianie jej na nową w nowszej technologii.

Usunięcie usterek w skrzynce gazomierza na podejściu na obiekt

W skrzynce gazomierza wykryto dwie nieszczelności, które naprawiono. Naprawa podlegała na rozkręceniu całego prawego podejścia gazomierza i skręceniu go na nowo. Wymieniono także wszystkie złączki z ocynkowanych na czarne. Wykonanie tej pracy niestety wiązało się z wezwaniem na obiekt pogotowia gazowego, które ściągnęło gazomierz potwierdzając równolegle, że plomby gazomierza były nieruszone. Po całej naprawie wykonaliśmy próbę szczelności i wystawiliśmy odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt co umożliwi Właścicielowi obiektu odzyskanie gazomierz. 

Usunięcie instalacji z tworzywa sztucznego, która nie wiadomo z jakiego powodu w ogóle istniała

W naszej pracy natrafiamy na przeróżne absurdy… To był wyjątkowy i bardzo niebezpieczny absurd… Ktoś stworzył instalację w obiekcie z tworzywa. Jest to kategorycznie zabronione. Instalacja “na ścianie” nie może być z tworzywa. Grozi jej wiele zagrożeń co doprowadziłoby do rozszczelnienia instalacji. Instalacja nie może być z tworzywa bo można ją uszkodzić oraz nie może być z tworzywa bo w razie pożaru, instalacja z gazem nam się spali, a sam gaz zacznie się ulatniać do pomieszczenia gdzie ogień ją strawił. Jedyny wyjątek gdy można wykonać instalację z tworzywa to wtedy gdy… instalacja jest 70cm pod ziemią… “Rury PE mogą stanowić część instalacji gazowej w odcinkach ziemnych, pod warunkiem zagłębienia 70cm pod powierzchnią ziemi, ponieważ stanowi to całkowitą barierę niepalną”.

Wycięto część instalacji z tworzywa. Zakręcono zawór, odkręcono od niego rączkę oraz zakorkowano ten zawór.