Zdjęcia i filmy z pracy

W tej zakładce znajdą Państwo wiele ciekawych zdjęć i filmów, które zrobiliśmy w czasie przeprowadzanych przez nas przeglądów instalacji gazowych, w czasie kontroli skuteczności działania systemów zabezpieczeń obiektów typu np. GAZEX oraz w czasie wszelkich innych prac związanych z instalacjami gazowymi.

Przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu przy użyciu manometru oraz sprężarki przenośnej, która umożliwia napełnienie instalacji sprężonym powietrzem do zadanego ciśnienia kontrolnego.

Przyrząd z manometrem i z zaworem podpięty pod bosta (śrubunek gazomierza) od strony mieszkania umożliwia napełnienie instalacji powietrzem ze sprężarki do zadanego ciśnienia kontrolnego. Przeprowadzenie takiej ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej pozwala ze 100% pewnością stwierdzić czy instalacja jest szczelna czy nie. Jeżeli przez 30 minut ciśnienie w instalacji w mieszkaniu nie spadnie traktujemy instalację jako szczelną i wystawiamy dokument, który pozwala lokatorowi odzyskać gazomierz.

Dramatyczny film z przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu.

Niecodzienna i bardzo niebezpieczna sytuacja, która miała miejsce w jednym z mieszkań w czasie przeprowadzania corocznego przeglądu instalacji gazowej. W czasie przeglądu detektor gazu zaczął działać jak eksplozymetr wykazując wysokie stężenie gazu w powietrzu pomieszczenia kuchni. Innymi słowy urządzenie już w samej kubaturze powietrza w kuchni wyczuwało wysokie stężenie metanu. Sytuacja taka wiąże się z natychmiastową reakcją w postaci wezwania Pogotowia Gazowego, Straży Pożarnej i Policji oraz ewakuacją Ludzi z całego bloku. Proszę zauważyć, że aby urządzenie nie wykazywało stężenia gazu musiało zostać wystawione za okno. Całe szczęście takie sytuacje to rzadkość w naszej pracy.   

Film z drugiego badania w mieszkaniu, w którym detektor wyczuwał metan w kubaturze powietrza w kuchni.

Niecodzienna i bardzo niebezpieczna sytuacja, która miała miejsce w jednym z mieszkań w czasie przeprowadzania corocznego przeglądu instalacji gazowej. W czasie przeglądu detektor gazu zaczął działać jak eksplozymetr wykazując wysokie stężenie gazu w powietrzu pomieszczenia kuchni. Innymi słowy urządzenie już w samej kubaturze powietrza w kuchni wyczuwało wysokie stężenie metanu. Sytuacja taka wiąże się z natychmiastową reakcją w postaci wezwania Pogotowia Gazowego, Straży Pożarnej i Policji oraz ewakuacją Ludzi z całego bloku. Proszę zauważyć, że aby urządzenie nie wykazywało stężenia gazu musiało zostać wystawione za okno. Całe szczęście takie sytuacje to rzadkość w naszej pracy.   

Film z przeprowadzenia kontroli szczelności obustronnych połączeń gazomierza na klatce schodowej.

Kontrola szczelności obustronnych połączeń (bostów) gazomierza na klatce schodowej. Konsekwencją wykrytych nieszczelności na gwintach łączących gazomierz z instalacją było wezwanie Pogotowia Gazowego, które było zobowiązane do usunięcia nieszczelności we własnym zakresie ponieważ miejsce, w którym znajdowała się nieszczelności jest po stronie odpowiedzialności gazowni.

Drugi film z przeprowadzenia kontroli szczelności kolejnego mocowania gazomierza na tej samej klatce.

Kontrola szczelności obustronnych połączeń (bostów) gazomierza na klatce schodowej. Konsekwencją wykrytych nieszczelności na gwintach łączących gazomierz z instalacją było wezwanie Pogotowia Gazowego, które było zobowiązane do usunięcia nieszczelności we własnym zakresie ponieważ miejsce, w którym znajdowała się nieszczelności jest po stronie odpowiedzialności gazowni.

Film z przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej na zasilaniu mieszkania.

Kontrola szczelności połączeń gwintowanych na instalacji zasilającej mieszkanie. Wykryta nieszczelność instalacji jest po stronie odpowiedzialności Lokatora, który został poinformowany o tym fakcie i zobligowany pisemnie do natychmiastowego usunięcia nieszczelności. 

Kontrola skuteczności działania systemu ochrony obiektu przed skutkami wycieku gazu Firmy Gazex

Kontrola skuteczności działania systemu ochrony obiektu przed skutkami wycieku gazu GAZEX polega na nadzorowanym podaniu na moduły sensora czyli czujniki gazowe zamontowane pod sufitem mieszaniny metanu w celu wywołania kontrolowanego zadziałania systemu ochraniającego obiekt. Każdy z czujników musi zadziałać dwuprogowo. Pierwszy próg na poziomie 10% DGW ma za zadanie poinformować sygnałem dźwiękowym, że “coś się dzieje”, a drugi próg na poziomie 30% DGW ma za zadanie dalsze informowanie sygnałem dźwiękowym i świetlnym, że w obiekcie doszło do wycieku gazu z jednoczesnym odcięciem dopływy gazu do obiektu.

Przegląd instalacji i urządzeń gazowych w kolejnym markecie budowlanym.

Przegląd instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych zamontowanych w markecie budowlanym. Przegląd obejmował sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, kilku nagrzewnic Robur oraz kotła zasilającego w ciepło i ciepłą wodę użytkową część socjalną. Pod czujnym okiem inż. Stefana Marcinowskiego przeprowadzono drobiazgową kontrolę całej instalacji gazowej. Wszystko było w jak najlepszym porządku…

Przegląd instalacji gazowej w Domku jednorodzinnym zasilanym z przydomowego zbiornika gazu LPG.

W naszej pracy czasami idziemy zrobić przegląd szczelności instalacji gazowej w Domku, który jest zasilany gazem LPG z przydomowego zbiornika na mieszaninę gazu propan-butan. Naziemny zbiornik na gaz płynny musi spełniać specjalne warunki techniczne, aby mógł być użytkowany. Poza coroczną kontrolą szczelności, którą my wykonujemy, przydomowy zbiornik gazu LPG jest także pod dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, który także co roku sprawdza zbiornik pod kątem bezpieczeństwa technicznego. Ogrzewanie gazem płynnym Domu ma dużo korzyści. Ze względu na cenę kosztu ogrzania Domu, ogrzewanie Domu za pomocą gazu płynnego LPG jest korzystne wobec alternatywy ogrzewania Domu olejem opałowym lub prądem, a nieco korzystniejsze od LPG kształtują się koszty ogrzewania ekogroszkiem czy gazem ziemnym z sieci.

Przegląd instalacji i urządzeń gazowych w jednym z Marketów Budowlanych.

Na zlecenie jednego z Marketów Budowlanych przeprowadziliśmy coroczny przegląd instalacji i urządzeń gazowych w Ich obiekcie. Przeglądowi podlegało sprawdzenie instalacji gazowej od gazomierza przez całą instalację, która zasila 5 nagrzewnic gazowych Robur z zamkniętą komorą spalania, które ogrzewają hale główną, konwektor gazowy Robur z zamkniętą komorą spalania, który ogrzewa biurowe miejsce pracy w magazynie oraz kocioł grzewczy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ciepłej wody do celów grzewczych w części biurowo socjalnej.

Przegląd instalacji gazowej w magazynie i budynku biurowym znanej Firmy z branży motoryzacyjnej

Przegląd instalacji i kotła olejowo/gazowego o mocy 105kW. Kotłownie gazowe w zależności od mocy zainstalowanego kotła muszą spełniać odpowiednie kryteria. Ustawodawca wyodrębnił kilka przedziałów mocy kotłów, dla których określił specjalne przepisy odnośnie wyposażenia, wielkości, wysokości i usytuowania kotłowni. Np. kotłownie o mocy powyżej 2000kW muszą znajdować się w osobnych, wolnostojących i przeznaczonych tylko na potrzeby tejże kotłowni budynkach. Kocioł grzewczy olejowo/gazowy jest urządzeniem, w którym paradoksalnie do nazwy można palić tylko jednym z tych paliw. To nie jest tak jak w samochodzie benzynowym z instalacją LPG, że my wybieramy w dowolnym momencie rodzaj paliwa na jakim pojedziemy naszym samochodem. Kotły olejowo/gazowe mają możliwość spalania tych dwóch rodzajów paliwa, ale przystosowujemy je do spalania jednego z nich. Więc jeżeli zdecydujemy się na jedno z nich i ekipa serwisowa przystosuje nam kocioł do spalania gazu, to aby kocioł spalał w komorze spalania olej należy ponownie zawołać ekipę serwisową, aby przystosowała nam ona nasz kocioł do spalania oleju.

Przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu.

Manometr klasy 0,6 z zaworem i redukcją podpięty pod bosta (śrubunek gazomierza) od strony mieszkania co umożliwiło przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej po stronie odbiorcy gazu. Urządzenie pozwoliło przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych w lokalu na potrzeby sporządzenia protokółu, który umożliwi Najemcy zawarcie umowy na dostawy gazu z gazownią.

Ciśnieniowa próba szczelności instalacji gazowej wykonana w celu odzyskania gazomierza przez Właściciela.

Manometr podłączony pod instalacje gazową od strony mieszkania. 30 minutowa ciśnieniowa próba, która daje niepodważalną wiedzę na temat szczelności instalacji w mieszkaniu. Proste badanie, które umożliwia precyzyjne i pewne sprawdzenie szczelności instalacji. Takie ciśnieniowe badanie daje po prostu 100% pewność odnośnie wiedzy na temat szczelności bądź nie badanej instalacji gazowej.   

Przegląd instalacji w obiekcie handlowym z naprawą wykrytych nieszczelności

Przegląd instalacji gazowej w obiekcie handlowym z naprawą wykrytych nieszczelności. Naprawa polegała na przekręceniu starej instalacji na wyjściu z gazomierza na obiekt na nową. Niestety byliśmy zmuszeni prosić o pomoc pogotowie gazowe bo była potrzeba ściągnięcia gazomierza. Nie mieliśmy możliwości usunięcia nieszczelności bez ściągnięcia gazomierza. Gazownia musiała ściągnąć gazomierz sama ponieważ na gazomierzu były zamontowane plomby, których nie chcieliśmy sami zrywać. Po naprawie i usunięciu nieszczelności wykonano ciśnieniową próbę szczelności oraz wystawiono dokument umożliwiający Właścicielowi obiektu odzyskanie gazomierza. Robota nieskromnie mówiąc wykonana 10/10…

Nieszczelność połączenia gazomierza z instalacją

Film z wykrytej nieszczelności na boście gazomierza po stronie zasilania obiektu. Miejsce, w którym jest nieszczelność leży w granicach odpowiedzialności gazowni. Innymi słowy pierwszy gwint instalacji od strony gazomierza należy do gazowni, za resztę gwintów odpowiedzialny jest Właściciel obiektu.  

Nieszczelność połączeń złączek w skrzynce gazomierza

Podejście gazomierza składa się z trzech kolan i jedno z połączeń (ale nie pierwsze) pokazywało w czasie kontroli wysoki wynik ulatniania się gazu. Wyjście z gazomierza na obiekt zakwalifikowano do naprawy poprzez rozkręcenie starej instalacji i skręcenie jej na nowo.

Zdjęcia z badania kuchenki gazowej, która miała poważną nieszczelność na jednym z palników.

Badaniu szczelności została poddana kuchenka gazowa. Niestety badanie wykazało olbrzymią nieszczelność co skutkowało natychmiastowym odcięciem gazu i wyłączeniem urządzenia z eksploatacji. Kuchenka gazowa “zamknęła licznik” skali nieszczelności na jednym z urządzeń pomiarowych dając wynik 22.000ppm co spowodowało naszą błyskawiczną reakcję na “niecodzienny wynik” poprzez użycie drugiego i innego urządzenia pomiarowego, aby wykluczyć awarie techniczną pierwszego detektora. Niestety badanie drugim detektorem także wykazało skrajnie dużą nieszczelność gazu na jednym z palników.

Wymagana przepisami prawa próba szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu po półrocznym wyłączeniu jej z eksploatacji.

Jeżeli w lokalu nie ma gazomierza (z dowolnego powodu) i Najemca będzie chciał na na nowo mieć gaz, Gazownia zobliguje takiego Najemce do przeprowadzenia dodatkowej ciśnieniowej próby szczelności potwierdzonej protokółem, w którym będzie adnotacja o pozytywnym teście szczelności dla danej instalacji gazowej, na której brakuje gazomierza. Warunkiem aby Gazownia założyła z powrotem gazomierz jest przeprowadzenie ciśnieniowego badania szczelności instalacji gazowej jeżeli instalacja była wyłączona z eksploatacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Ciśnieniowa próba szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu w Pile

Gazownia nie podłączy z powrotem gazu i nie zamontuje gazomierza jeżeli Lokator nie przedstawi protokołu z pozytywnym wynikiem przeprowadzonego ciśnieniowego badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej. Przeprowadzamy takie próby szczelności dziesiątki razy w roku bo życie bez dostępu do gazu jest trudne… 

Kolejna sesja zdjęciowa z ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu w Pile

Jest dziś 26.4.2022 największy terrorysta na Świecie putin podobno zakręcił dziś gaz, który płynął do Polski… mam nadzieję, że Lokator, Który zlecił nam w dniu dzisiejszym przeprowadzenie głównej próby szczelności w Swoim mieszkaniu nie zrobił tego na marne…

Ciśnieniowa próba szczelności

Ciśnieniowa próba szczelności wykonana w mieszkaniu przy użyciu profesjonalnego przyrządu z precyzyjnym manometrem. Próba przeprowadzona przez 30minut przy ciśnieniu 0.1MPa, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Film z wykrytej dużej nieszczelności na podejściu pod nagrzewnicę Robur

Na podejściu do nagrzewnicy Robur na gwintach pomiędzy nagrzewnicą, a skośnym filtrem wykryliśmy dużą nieszczelność z dynamicznym przyrostem wyniku pomiaru.